tel.: +48 606 216 786       mail: agencja@janborawski.pl
Agencja Ubezpieczeniowa Jan Borawski - Najlepsze ubezpieczenia w Bialymstoku
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

1. Polisa „TWOJE ZDROWIE” na wypadek zachorowania na jedną z groźnych chorób wybranych według kryterium kosztochłonności ich leczenia. Celem polisy jest dostarczenie Ubezpieczonemu pieniędzy w przypadku zdiagnozowania u niego groźnej choroby , albo doznania ciężkiego urazu, aby mógł on się uniezależnić od państwowej służby zdrowia, nie czekać na leczenie w kolejce, albo szukać znajomości. Ubezpieczony, który musi być w wieku 18 – 55 lat, sam wybiera kwotę jaką chciałby otrzymać w razie choroby. Może ona wynosić od 20.000 zł do 500.000 zł płatnych jednorazowo.

Pakiet Twoje zdrowie obejmuje aż 32 groźne choroby oraz ciężkie urazy:
 • Rak
 • Zawał mięśnia sercowego
 • Choroba niedokrwienna serca wymagająca leczenia operacyjnego
 • Udar
 • Niewydolność nerek
 • Przeszczepienie narządów
 • Utrata wzroku
 • Anemia aplastyczna
 • Schyłkowa niewydolność wątroby
 • Śpiączka
 • Głuchota (utrata słuchu)
 • Operacja zastawek serca
 • Utrata mowy
 • Ciężkie oparzenia
 • Schyłkowa niewydolność płuc
 • Stwardnienie rozsiane
 • Paraliż (utrata władzy w kończynach)
 • Choroba Parkinsona
 • Operacje aorty
 • Choroba Alzheimera / ciężka demencja (u osób poniżej 60 roku życia)
 • Piorunujące zapalenie wątroby
 • Pierwotne nadciśnienie płucne
 • Choroby w okresie schyłkowym
 • Łagodny guz mózgu
 • Zapalenie mózgu
 • Poliomyelitis – choroba Heinego-Medina
 • Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • Ciężki uraz głowy
 • Zespół odmóżdżeniowy
 • Inne ciężkie postacie choroby wieńcowej
 • Postępująca twardzina układowa
 • Układowy toczeń rumieniowaty z toczniowym zapaleniem nerek
2. Ubezpieczenie medyczne „HOSPITALIZACJA” jest polisą, która zapewnia następujące świadczenia w formie ryczałtu:
 • za każdy dzień pobytu w szpitalu niezależnie od przyczyny hospitalizacji
 • podwójną stawkę ryczałtu za każdy dzień pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej
 • za wykonanie zabiegów operacyjnych
Ponadto Ubezpieczony ma możliwość skorzystania w trakcie leczenia z konsultacji medycznej w najbardziej renomowanych ośrodkach medycznych w USA.

Ubezpieczonym może być osoba w wieku 6 miesięcy – 62 lata. Rodzice mogą wykupić tego typu polisę dla swoich dzieci, a dziadkowie dla swoich wnuków.36801

Locations of visitors to this page
Fundacja Serce Dziecka
www.sercedziecka.org.pl


Witryna www.janborawski.pl używa tak zwanych ciasteczek (ang. "cookies").
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny www.janborawski.pl związaną z plikami "cookies".


2009 - 2018 © Tomasz Mizerski